#

# #


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเปิดให้บริการ

เวลาเดินทางหลังจากการเปิดสถานีชิน-ฮาโคดาเตะ-โฮคุโตะ (อย่างเร็วที่สุด)

※ เวลาเดินทางจากสายฮาโคดาเตะถึงโตเกียวที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันถูกกำหนดโดยสำนักงานส่งเสริมการขายฮอกไกโดชิงกันเซ็ง

ระยะเวลาเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หลังส่วนต่อขยายไปถึงซัปโปโร

※ การคำนวณเวลาเดินทางหลังจากเปิดให้บริการอิงจากเอกสารอนุกรรมการสภานโยบายการขนส่ง, เซบิชิงกันเซ็ง และตารางเวลาเมื่อเมษายนปี 2016
※ การคำนวณเวลาเดินทางปัจจุบันอ้างอิงจากตารางเวลาเมื่อเมษายนปี 2016

ความจุการขนส่งของฮอกไกโดชิงกันเซ็ง (เวลาที่ขบวนรถไฟเข้าและออกจากสถานีชิน-ฮาโคดาเตะ-โฮคุโตะ)


※ 13 ขบวนต่อวัน × 731 จำนวนผู้โดยสารสูงสุดต่อขบวน = 9,503 ผู้โดยสาร
※ จำนวนของขบวนรถที่ดำเนินการอยู่อ้างอิงจากรายงานฉบับหนึ่งที่ถูกตีพิมพ์โดย JR ฮอกไกโดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2015

ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในบริการชิงกันเซ็งพื้นที่อื่นๆที่มีการดำเนินการชิงกันเซ็งก่อน

※ที่มา:

โฮะกุริกุชิงกันเซ็ง (ทาคาซากิ ถึง นากาโน่):
ก่อนและหลังการเปิดใช้:
รวบรวมจาก "JR-East News" โดยบริษัท East Japan Railway
10 ปีหลังการเปิดใช้:
รวบรวมจาก “The railway statistics annual report” โดยกระทรวงที่ดิน,โครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมและการท่องเที่ยว


โฮะกุริกุชิงกันเซ็ง (นากาโน่ ถึง คานาซาวะ):
รวบรวมจาก “News Release” โดยบริษัท West Japan Railway
(จำนวนผู้โดยสารมาจากสถานีโจเอะซึเมียวโกะ ถึง สถานีอิโตอิกาวะ)


โทโฮะกุชิงกันเซ็ง (ฮาชิโนเฮะ ถึง ชิน-อาโอโมริ):
รวบรวมจาก “Press Release” โดยบริษัท East Japan Railway


คิวชูชิงกันเซ็ง (ฮากาตะ ถึง ชิน-ยัตสึชิโระ):
รวบรวมจาก “Press Release” โดยบริษัท Kyushu Railway
(จำนวนผู้โดยสารมาจากสถานีฮากาตะ ถึง สถานีคุมาโมโตะ)

※จัดทำโดย: หน่วยงาน Japan Railway Construction, Transport and Technology

Copyright©北海道新幹線つながるNAVI All Rights Reserved