#

# #


เกี่ยวกับชินคันเซ็นฮอกไกโด

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2017

ฮอกไกโดชินคันเซ็นคืออะไร?

สถานีคิโคไน

สถานีชิน-ฮาโกดาเตะ-โฮคุโตะ


ฮอกไกโดชิงกันเซ็งเชื่อมต่อสถานีชิน-อาโอโมริกับซัปโปโร โดยมีระยะทางประมาณ 360 กิโลเมตร
ในเดือนเมษายนปี 2005, ได้มีการอนุมัติแผนการก่อสร้างสำหรับขั้นแรกของงานสถานีจากสถานีชิน-อาโอโมริ ถึง ชิน ฮาโคดาเตะ (ชื่อชั่วคราว). ในวันที่ 26 มีนาคม 2016, บริการชิงกันเซ็งได้เริ่มต้นขึ้นสำหรับเส้นทางระยะยาวถึง 149 กิโลเมตร ตั้งแต่สถานีชิน-อาโอโมริ ไปถึงสถานีชิน-ฮาโกดาเตะ-โฮคุโตะ
ในตอนนี้มีรถไฟถึง 10 ขบวนต่อวันที่ออกเดินรถไปยังสถานีชิน-ฮาโคดาเตะ-โฮคุโตะ จากโตเกียว และ 1 ขบวนต่อวันจากเซนได,โมริโอกะ, และ ชิน-อาโอโมริ
ในปี 2012, ได้มีการเริ่มก่อสร้างเพื่อเชื่อมต่อ ชิน-ฮาโคดาเตะ-โฮคุโตะ ไปยังซัปโปโร และวางแผนการเริ่มใช้อย่างเป็นทางการไว้ไม่เกินปลายปี 2030
เราตั้งหน้าตั้งตารอการวางแผนระหว่างภูมิภาคระหว่างพื้นที่โทโฮคุและพื้นที่ในเมือง เนื่องจากความเร็วและความไว้วางใจได้ของชิงกันเซ็ง
(※14 มกราคม 2015 เอกสารจากคณะกรรมการภาครัฐเพื่อการทบทวนและปรับปรุงรถไฟชินคันเซ็น)

ภาพเค้าโครง

สถานีและเส้นทาง

ความเป็นมาจวบจนถึงปัจจุบัน

เดือนตุลาคม ปี 1964
(ปีโชวะที่ 39)
เปิดให้บริการ ชินคันเซ็นโทไคโด ระยะทางจากโตเกียว -ชินโอซาก้า
เดือนพฤษภาคม ปี 1970
(ปีโชวะที่ 45)
ประกาศใช้พระราชบัญญัติพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงหรือชินคันเซ็นทั่วประเทศ
เดือนพฤศจิกายน ปี 1973
(ปีโชวะที่ 48)
กำหนดแผนพัฒนา ชินคันเซ็นฮอกไกโด : อำเภออาโอโมริ - อำเภอซับโปโร เส้นทางผ่านสำคัญ :
บริเวณแถวอำเภอฮาโกดาเตะและแถวอำเภอโอตารุ
เดือนมิถุนายน ปี 1982
(ปีโชวะที่ 57)
กำหนดแผนพัฒนา
ชินคันเซ็นฮอกไกโด : อำเภออาโอโมริ - อำเภอซับโปโร
เส้นทางผ่านสำคัญ : บริเวณแถวอำเภอฮาโกดาเตะและแถวอำเภอโอตารุ
เดือนมีนาคม ปี 1988
(ปีโชวะที่ 63)
เปิดให้บริการ ชินคันเซ็นโทโฮคุ ระยะทางจากโอมิยะ - โมริโอกะ
เดือนธันวาคม ปี 1996
(ปีเฮย์เซย์ 8)
เปิดให้บริการอุโมงค์เซคัน
เกี่ยวกับการจัดการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงหรือชินคันเซ็น (รัฐบาล・พรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบ)
ระยะทางจากชินอาโอโมริ - ซับโปโร : ประกาศสถานี ・เส้นทาง อย่างเป็นทางการ ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ระยะทางจากชินอาโอโมริ - ชินฮาโกดาเตะ (อาจมีเปลี่ยนแปลง) : ยื่นขออนุมัติแผนดำเนินการก่อสร้าง
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 1998
(ปีเฮย์เซย์ที่ 10)
ประกาศสถานี ・เส้นทางของชินคันเศ็นฮอกไกโด ( ระยะทางจากอำเภออาโอโมริ - อำเภอซับโปโร )อย่างเป็นทางการ
สถานี : โอคุทสึงารุ (อาจมีเปลี่ยนแปลง) คิโคไน ชินฮาโกดาเตะ (อาจมีเปลี่ยนแปลง) ชินยาคุโมะ(อาจมีเปลี่ยนแปลง) โอชะมันเบะ คุตชาน ชินโอตารุ (อาจมีเปลี่ยนแปลง) ซับโปโร
เส้นทาง : เส้นทางรอบภาคเหนือ
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2000
(ปีเฮย์เซย์ที่ 12)
เกี่ยวกับการจัดการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงหรือชินคันเซ็น (รัฐบาล・พรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบ)
ระยะทางจากชินอาโอโมริ - ซับโปโร : หลังจากประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงยื่นขออนุมัติแผนดำเนินการก่อสร้าง
ระยะทางจากชินอาโอโมริ - ชินฮาโกดาเตะ (อาจมีเปลี่ยนแปลง) : เกี่ยวกับอุโมงค์เซคัน ได้ทำสำรวจเกี่ยวกับการวิ่งขนส่งสินค้า
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2002
(ปีเฮย์เซย์ที่ 14)
เปิดให้บริการ ชินคันเซ็นโทโฮคุ ระยะทางจากโมริโอกะ - ฮาจิโนะเฮ
เดือนมีนาคม ปี 2004
(ปีเฮย์เซย์ที่ 16)
เปิดให้บริการ ชินคันเซ็นคิวชู ระยะทางจากชินยะทสึชิโระ - คาโกชิม่าจูโอ
เดือนธันวาคม ปี 2004
(ปีเฮย์เซย์ที่ 16)
เกี่ยวกับการจัดการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงหรือชินคันเซ็น (รัฐบาล・พรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบ)
ระยะทางจากชินอาโอโมริ - ชินฮาโกดาเตะ (อาจมีเปลี่ยนแปลง) :
จะดำเนินการก่อสร้างในปีเฮย์เซย์ที่ 17 และวางเป้าว่าจะสร้างให้เสร็จในปีเฮย์เซย์ที่ 27 มุ่งมั่นว่าจะให้เสร็จอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
เดือนเมษายน ปี 2005
(ปีเฮย์เซย์ที่ 17)
ได้มีการอนุมัติแผนการก่อสร้างสำหรับขั้นแรกของงานสถานีจากสถานีชิน-อาโอโมริ ถึง ชิน-ฮาโคดาเตะ (อาจมีเปลี่ยนแปลง)
เดือนพฤษภาคม ปี 2005
(ปีเฮย์เซย์ที่ 17)
มีการจัดพิธีเปิดงาน โดยงานเริ่มจากฮอกไกโดชิงกันเซ็งจาก ชิน-อาโอโมริ ถึง ชิน-ฮาโคดาเตะ (อาจมีเปลี่ยนแปลง)
เดือนธันวาคม ปี 2010
(ปีเฮย์เซย์ที่ 22)
เปิดให้บริการ ชินคันเซ็นโทโฮคุ ระยะทางจากฮาจิโนะเฮ - ชินอาโอโมริ (เปิดให้บริการเส้นทางชินคันเซ็นโทโฮคุทั้งหมด)
เดือนมีนาคม ปี 2011
(ปีเฮย์เซย์ที่ 23)
อนุมัติแผนดำเนินการก่อสร้าง (อย่างที่ 1)ระยะทางจากชินอาโอโมริ - ชินฮาโกดาเตะ (อาจมีเปลี่ยนแปลง)
เดือนมิถุนายน ปี 2012
(ปีเฮย์เซย์ที่ 24)
อนุมัติแผนดำเนินการก่อสร้างชินคันเซ็นฮอกไกโด ระยะทางจากชินฮาโกดาเตะ (อาจมีเปลี่ยนแปลง) - ซับโปโร
เดือนสิงหาคม ปี 2012
(ปีเฮย์เซย์ที่ 24)
พิธีวางศิลาฤกษ์ ชินคันเซ็นฮอกไกโด ระยะทางจากชินฮาโกดาเตะ (อาจมีเปลี่ยนแปลง) - ซับโปโร
เมษายน 2014
(ปีเฮย์เซย์ที่ 26)
JR ฮอกไกโดประกาศเริ่มใช้รถไฟชุด H5 สำหรับฮอกไกโดชิงกันเซ็ง
มิถุนายน 2014
(ปีเฮย์เซย์ที่ 26)
JR ฮอกไกโดประกาศชื่อสถานีฮอกไกโดชิงกันเซ็งจาก ชิน-อาโอโมริ ถึง ชิน-ฮาโกดาเตะ (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ)
ชื่อสถานี: ชิน-ฮาโกดาเตะ-โฮคุโตะ, คิโคไน, โอกุ-ซูการุ-อิมาเบทซุ
ตุลาคม 2014
(ปีเฮย์เซย์ที่ 26)
รถไฟขบวน H5 สำหรับฮอกไกโดชิงกันเซ็งมาถึงฮอกไกโดเป็นครั้งแรก
พฤศจิกายน 2014
(ปีเฮย์เซย์ที่ 26)
มีการเชื่อมต่อรางรถไฟฮอกไกโดชิงกันเซ็งระหว่าง ชิน-อาโอโมริ และ ชิน-ฮาโกดาเตะ-โฮคุโตะ
ธันวาคม 2014
(ปีเฮย์เซย์ที่ 26)
การทดสอบการวิ่งฮอกไกโดชิงกันเซ็งเริ่มขึ้นระหว่าง ชิน-ฮาโกดาเตะ-โฮคุโตะ และ โอกุ-ซูการุ-อิมาเบทซุ
มกราคม 2015
(ปีเฮย์เซย์ที่ 27)
การบริหารจัดการสายชิงกันเซ็งที่วางแผนไว้ (โดยรัฐบาลและข้อตกลงของพรรค)
การก่อสร้างฮอกไกโดชิงกันเซ็งระหว่างเมืองชินฮะโกะดะเตะกับเมืองซัปโปโรจะเสร็จสมบูรณ์และเปิดดำเนินการเป็นเวลา 5 ปีก่อนเวลาที่กำหนดไว้ โดนเดิมทีมีการวางแผนไว้สำหรับปี 2035 โดยร่นลงเป็นปี 2030
กันยายน 2015
(ปีเฮย์เซย์ที่ 27)
JR ฮอกไกโดประกาศรายละเอียดของฮอกไกโดชิงกันเซ็งระหว่าง ชิน-อาโอโมริ กับ ชิน--ฮอกไกโด-โฮคุโตะ
วันเปิดทำการ: วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2016
จำนวนการดำเนินงาน: 13 รอบการเดินทาง
จำนวนรถยนต์: สิบคันรถ
มีนาคม 2016
(ปีเฮย์เซย์ที่ 28)
ฮอกไกโดชิงกันเซ็งเริ่มให้บริการจาก ชิน-อาโอโมริ ไปยัง ชิน¬-ฮอกไกโด-โฮคุโตะ
Copyright©北海道新幹線つながるNAVI All Rights Reserved