อาโอโมริ

จังหวัดอาโอโมริซึ่งเชื่อมกับฮอกไกโดผ่านอุโมงค์ใต้ทะเล ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของภูมิภาคโทโฮคุตอนเหนือ ตัวแทนของเทศกาลฤดูร้อนจากญี่ปุ่น ผู้ช่วยเติมเต็มความสนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยวิวภูเขาและท้องทะเล อิ่มเอมด้วยเสน่ห์จากการท่องซากโบราณสถานทางวัฒนธรรม

อาโอโมริ

เทศกาล

เทศกาล

ทัศนียภาพ

ทัศนียภาพ

อาหารการกิน

อาหารการกิน

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

บ่อน้ำพุร้อน

บ่อน้ำพุร้อน

เดินทางโดยรถไฟ

เดินทางโดยรถไฟ

แหล่งท่องเที่ยวอาโอโมริ

แหล่งท่องเที่ยวอาโอโมริ

แหล่งท่องเที่ยวฮิโรซากิ

แหล่งท่องเที่ยวฮิโรซากิ

แหล่งท่องเที่ยวฮาชิโนเฮะ

แหล่งท่องเที่ยวฮาชิโนเฮะ