อากิตะ

จังหวัดอากิตะตั้งอยู่แถบโทโฮคุติดกับทะเลญี่ปุ่น ทิวทัศน์ของเมืองประดับประดาด้วยความงดงามของธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู บ่อน้ำพุร้อนชั้นเลิศในญี่ปุ่นและความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกิน ดินแดนที่สวยงามจากการถักทอเสน่ห์ระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ได้อย่างลงตัว

อากิตะ

เทศกาล

เทศกาล

คาบสมุทรโอกะ

คาบสมุทรโอกะ

อาหารพื้นเมือง

อาหารพื้นเมือง

บ่อน้ำพุร้อน

บ่อน้ำพุร้อน

อีเว้นท์ตามฤดูกาล

อีเว้นท์ตามฤดูกาล

เดินทางโดยรถไฟ

เดินทางโดยรถไฟ

แหล่งท่องเที่ยวในอากิตะ

แหล่งท่องเที่ยวในอากิตะ

แหล่งท่องเที่ยวในคาคุโนดาเตะ

แหล่งท่องเที่ยวในคาคุโนดาเตะ

แหล่งท่องเที่ยวในโอดาเตะ

แหล่งท่องเที่ยวในโอดาเตะ